Конференцията – 28.02.2009 г.

Конференцията от 28.02.2009 г.