Ново ниво на интимност със Святия Дух – Христо Кънев

Проповед на апостол Христо Кънев в Църква „Дом на Градеж“ – Шумен на 29.09.2010 г.