03-11-2008

Проповед на п-р Павел от 03.11.2008 г.