Бюлетин „Добрите новини“ – Брой 35, Октомври месец, 2013 г.

http://www.scribd.com/doc/175319393/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9-35-2013-%D0%9E%D0%BA%D1%82