Стабилна основа на семейство

Целта през 2009 год. е да постигнем стабилна основа на семейството между нас.