Първото публично събрание

На 21 април се проведе първото публично събрание в залата на Историческия музей – Шумен от 19.00 ч.