Избери своето стадо

Христос търси да намери стадо.
Бог започва със семейство – първата градивна единица. Място където можеш да си това което си.
Бог попита Каин: „Къде е брат ти?“
Помазанието впечатлява, властта върши работата. Къде са моите приятели? Някой обича ли ме заради мен самия? Живи камъни в дом.
По думата на Господа Петър хвърли мрежата.
Моите овце познават гласа Ми.