За нас

Църква „Дом на Градеж“ сега с ново име ХЦ „Исус е Господ“ е общество от вярващи в Господ Исус Христос решени да градят Божието Царство заедно, като един Дом.
Събранията се провеждат в камерна зала на читалище “Напредък” град Шумен в неделя от 10,00 ч.
п-р Петър Петров