Обединете се със Святия Дух

Обединете се със Святия Дух

 

Словото, което днес Бог иска да ни каже и да ни напомни е: „Обединете се всички със Святия Дух, за да мога да съградя църквата си в България. Нека всички водачи на църкви, да си променят начина на обхода с вярващите от техните църкви, защото Църквата Ми в България преживява сух период. Опитвате се по нов начин да ми служите, но вижте как смиреномъдрите не могат да се вграждат в Божия дом, не могат да носят “тухлички” и да ги вграждат в Моя дом. Вие, водачите, им пречите. Искате благословение, но то липсва. Не идва. Защо? Запитвате ли се? Защото воювате един срещу друг, говорите срещу членовете си, говорите срещу другите църкви. Има много църкви сега в България и повечето от тях искат да вземат словото Ми, като казват: “Това е моята църква. Тези са мои хора. Това е моето служение.” И като чуват хората тези неща какво си казват за вас? Отговорете си сами! Аз, вашият Бог, какво Съм ви заръчал в 1 Петр. 2:17? – “Почитайте всички; обичайте братството; от Бога се бойте…” Аз знам, че всички тези простички думи вие ги знаете, но Аз искам да ги изпълнявате. И сега питам вас, духовните лидери: “Почитате ли всички? Обичате ли братството? Наистина ли се боите от Мен, вашия Бог? Помагате ли си в градежа на Божията църква?” Ако не… побързайте. Оправете си отношенията помежду си! Изпълнете това слово! Вижте! Докато вие се одумвате и съдите, хората около вас умира. Аз ще искам душите им от вас…

През тези трудни години, през които преминава България, Аз скъсах връзките на лукавия и излях на няколко пъти от Духът си и над България, но много от духовните водачи ми казаха: “Върви си! Ние можем и сами да се справим! Нямаме нужда от Теб. Ние сами ще си съградим църкви, ще си приведем хора и ще им бъдем бащи.” Аз наистина се оттеглих и ви чакам да ви видя до къде ще стигнете без Мен. Но не мога повече да чакам заради избраните си. Аз отново изпращам Словото си: “Спрете да градите своето собствено дело и започнете да изграждате Моя дом. И тогава ще ви благословя. Моят Дух ще се върне отново над България. И този път няма да бъде чрез евангелизации, но ще подготвя повече вярващи в учението, ще направя реформация в обществото на вярващите. Но за да стане всичко това, вие всички, трябва да дойдете до покаяние и смирение. Спрете да говорите един срещу друг! Разберете, Христо е главата на Църквата, а не вие! Като се покаете, тогава ще стане съживлението в България и Аз ще го разпространя и към другите нации. Аз съм ви направил уникални. Направил съм ви българи. Не се срамувайте от това име, макар и сами да се обезсърчавате, като виждате какви измамници и продажници излязоха измежду вас. Не се предавайте! Аз обичам България и българите. Но искам да спрете да се удряте един друг в гръб и да се оплакавате. Докато вършите това, Аз не мога да работя сред вас и да извърша нищо за вас. Обърнете се към Моя Дух, за ад може чрез него да гледате нещата от моя гледна точка, а не от ваша. Покайте се! Ако не, ще погинете и с вас и народът ви, но от вас ще изискам душите им. Време е да се обедините чрез Святия Дух и Аз ще дам съживление над България. Аз Съм наскърбен от лидерите в България и от тия, които слепешката вървят след тях!?! ” Затова за последно ви казвам: Покайте се! Осъзнайте се! Аз искам всички българи да чуят Словото Ми и да бъдат заинтересувани да го изпълняват. А как ще го изпълнят, ако не го чуят и видят във вас със святост, които им говорите?

Бъдете светлина, както Аз Съм Светлина. Аз идвам скоро и ще отплатя на всеки, който се е трудил за Божието дело. Амин! Света погива от незнание. Княза на този свят им е заслепил очите, за да не виждат. Затворил е ушите, за да не чуват. Затворил е умовете, за да не Ме познаят, но вие, които Ме познавате и знаете Моята воля, защо постъпвате като тях? Защо убивате брата си с поведението и живота си? Много пеете, много Ме хвалите. Пеете “…на падналия дай ръка” – правите ли го или го отминавате както свещеника и левита, които видяха пострадалия самарянин, но го заобиколиха и не му показаха милост, нито помощ? Няма да преувелича като кажа, че вие, които делите вярващите на “мои” и “твои” сте по-лоши от тези, които споменах по-горе. Затова църквите ви са в това състояние – от горе се пълнят, но от долу се изпразват.

Спрете! Пак ви казвам: Къде останаха думите ми “Считай ближния си по-горен от себе си”? Правите ли го? Отдавате ли си почит един на друг? Обичате ли се с моята нелицемерна любов? Аз всичко виждам, но ви чакам да се осъзнаете. Но търпението ми свърши и Аз ще трябва да изпълня това, което съм предрекъл. Ще благословя тези, които благославят и ще отхвърля тези, които отхвърлят и одумват.

Аз идвам скоро да си взема устоялите. Ти къде ще се намериш? В коя група?

Защо постъпвате като галатяните? Добре започнахте. Кой ви омая сега, че забравяте, че Аз Господ, обичам всички по равно, защото всички сте еднакво създадени и с една кръв сте напоени и оправадани – кръвта на агнеца Господен. За Мен няма разлика кой до каква степен се е издигнал в духовните неща. Кой те направи пастор, че се гордееш с това? Не аз ли раздавам дарбите и талантите? Защо, о човече, се надигаш против брата си и го съдиш? Който мрази брата си е човекоубиец. Но ти ще кажеш: “Аз не го мразя”. Тогава защо говориш по негов адрес? От обич ли го правиш? Понеже си хладък ще те избълвам!

Дълго мълчах, но дойде времето да си кажа това, което Ме измъчваше, за да ви дам последен шанс, защото ви обичам и не искам като удавници да погинете към края на брега. Не искам, чувате ли? Не искам, опомнете се! Покайте се и аз ще ви простя! Но първо вие, всеки да си вземе прошка с всеки, за да премине гнева ми и да ви отмине злото, което сами си навличате. Ако и този път не чуете гласът ми, друг път няма да има – значи сте избрали тъмнината.”

О, Господи, какво да кажа? Моля Те, смили се за всички, до които изпращаш това слово! Заради името Си прости ни на всички – кой по-малко, кой повече – всички грешим. Милост, о, Господи! Прости на всички, които сме вършили тези неща! Ето, покайваме се пред Теб. Ти Си прав, щом наскърбяваме някого, значи Тебе наскърбяваме. Прости ни, Господи! Наистина съжаляваме! Покайваме се!

Помогни ни Святи Душе да изпълним това, което обещаваме в покаянието си. Да не грешим повече в тия неща, нито в други, но да бъдем водени от Теб, Святи Душе. Амин!