Песнарка с акорди – чист текст

1. Не мога с думи да Ти кажа

(Em)Не мога с думи да Ти (C)кажа

Оставяш (G)ме без дъх, И(D)сус

Но пак ду(Em)шата ми ще (C)вика:

"Боже, (G)свят Си(D)!"

(D)Твойто (Em)име призо(C)вавам

Всичко (G)друго изблед(D)нява

Слава(Em)та Ти ме пле(C)нява

Боже, (G)свят Си(D)

Боже, (Em)свят Си

(C)Свят Си, Госпо(G)ди

(G)Сърцето ми ще казва вина(D)ги:

"Живея (C)за (Em)Твоята (D)слава!"

(G)Даже и света да се ру(D)ши

Живея (C)за (Em)Твоята (D)слава

2. Пастирю Христе

(D)Пастирю Хрис(Em)те на (A)моята ду(D)ша

Къ(Hm)дето искаш (Em)Ти ще те (G)сле(A)двам

(D)Вече съм ре(Em)шил да (A)слушам Твоя (D)глас

Къ(Hm)дето искаш (Em)Ти (A)ме во(D)ди (D7)

При зе(G)лените тре(A)ви и при (D)бистрите во(Hm)ди

Доб(Em)рият Пастир (A)мой е до (D)ме(D7)н

Щом пред (G)мен е плани(A)на или (D)тъмна доли(Hm)на

Доб(Em)рият Пастир (A)мой е до (D)мен.

3. Твойто Царство е правда, радост и мир

(Hm)Татко(G), (D)Който Си (A)на небето

(Hm)Да се(G) (D)святи (A)Твойто име

Да (Hm)дойде Твойто (G)Царство

Да (D)бъде (A)Твойта воля

(Hm)Както на не(G)бето

Та(D)ка и на зе(A)мята

Твойто (Hm)Царство е (G)правда, (D)радост и (A)мир /4

2

4. Носим ти жертва на хвала

(C)Носим ти жертва на хва(Am)ла

Във Твоя (F)дом, Госпо(C)ди

(C)Носим ти жертва на хва(Am)ла

Във Твоя (F)дом, (G)Госпо(C)ди(C7)

(C7)И ний при(F)насяме на (C)Теб

и жертва (G)на благо(C)дар(C7)ност

И ний при(F)насяме на (C)Теб

и жертва (G)на хва(C)ла

Модулация:

(D)Носим ти жертва на хва(Hm)ла

Във Твоя (G)дом, Госпо(D)ди

(D)Носим ти жертва на хва(Hm)ла

Във Твоя (G)дом, (A)Госпо(D)ди(D7)

(D7)И ний при(G)насяме на (D)Теб

и жертва (A)на благо(D)дар(D7)ност

И ний при(G)насяме на (D)Теб

и жертва (A)на хва(D)ла

5. Ако жадува душата ти за живот

(Am)Ако жа(F)дува ду(C)шата (G)ти за жи(Am)вот,

Ако си (F)търсил (C)истинс(G)ката лю(Am)бов

Потър(F)си я в (G)моя (C)Бог. /2

(Am)Той за (F)Тебе на (C)кръст (G)бе разпн(Am)ат

Грехов(F)ете ти в(C)зе (G)и сра(Am)ма

(F)Той е (G)моя (C)Бог. /2

6. Кръвта на Господа

 

(Dm)Кръвта на Господа е върху нас

2

Мощта на (Gm)Силния идва във нас

Ръката (A)Божия е над нас по (Dm)пътя (преход H C Dm)

2

Където (C)е Духът Му изчезва (F)всеки (A)страх

Където е Духът Му там е (Dm)свобода

2

2

7. Когато Ти ми каза

(Am)Когато Ти ми каза: "Тър(Dm)си лицето Ми!"

(F)Моето сърце Ти (Dm)каза:

"Ли(E)цето Ти ще (Am)търся!"

(Am)Ти Си мой Бог и мой Си Госпо(Dm)дар

Ти Си мой (G)Цар и (C)мой Спасител (Am)Си.

Исус, о(Dm)бичам Те от все сърце

На Тебе (E)пея аз хвалени(Am)е.

2

(Am)Когато Ти ми каза: "Тър(Dm)си лицето Ми!"

(F)Моето сърце Ти (Dm)каза:

"Ли(E)цето Ти ще търся (Am)винаги!"

8. Аз атакувам

2

(Hm)Аз атакувам на ада (Em)портите

и те не (F#)могат да ми усто(Hm)ят.

2

(Hm)Исус е Господ, живее (Em)Той във мен

чрез сила(F#)та на Святия Си (Hm)Дух.

2

(Hm)Аз атакувам превземам (Em)портите

извеждам (F#)вързани пленници от (Hm)там!

2

(Hm)Исус е Господ, Той даде (Em)ми властта

аз да съ(F#)сипя делата на вра(Hm)га!

2

(Hm)Аз атакувам на ада (Em)портите

и те не (F#)могат да ми усто(Hm)ят.

(Hm)Аз атакувам превземам (Em)портите

извеждам (F#)вързани пленници от (Hm)там!

 

2

(Hm)Исус е Господ, живее (Em)Той във мен

чрез сила(F#)та на Святия Си (Hm)Дух.

(Hm)Исус е Господ, Той даде (Em)ми властта

аз да съ(F#)сипя делата на вра(Hm)га!

9. Исус, даваш ми спасение!

(Dm)И(C)сус, даваш (Am)ми спа(Dm)сение!

(Dm)И(C)сус, ме из(Am)пълваш с (Dm)мир.

(Dm)Бла(C)годарност (Am)Ти от(Dm)давам.

(Dm)Хва(C)ля Те от (Am)все сър(Dm)це.

Припев:

(Dm)Мойта (F)сила (C)Си, Мойта (A)песен на жив(Dm)ота.

Ти Си (F)вечен (C)Цар, Сила(A)та Ти е без(Dm)край.

В Тебе (F)аз от(C)крих това, ко(A)ето вечно (Dm)търсех.

Даваш (F)ми ръ(C)ка да побеж(A)давам всеки (Dm)ден.

(Dm)Ра(C)ните Ти ме (Am)изце(Dm)ляват.

(Dm)Даде (C)ми живот чрез (Am)Твойта (Dm)смърт.

(Dm)Твой(C)та кръв се(Am)га ме о(Dm)чиства.

(Dm)Ти (C)Си ми на(Am)дежда(Dm)та.

Припев:....

10. Искам от Твойта любов

(Hm)Искам от Твойта лю(F#)бов, искам от Твоята (Hm)милост

Искам мирът Ти във (F#)мен, Искам от Твоята (Hm)благост

(D)Моето малко сър(G)це, (A)Още и още из(D)пълвай.

В (Hm)Твоите нежни ръ(Em)це, (F#)винаги Ти ме но(Hm)си.

(Hm)Викам към Тебе Господи Хрис(Em)те /Аз викам Боже мой/

(A)Чакам Те Боже Ти ела се(D)га /Ела сега/

(Hm)Смело да ходя с Тебе Боже (Em)мой

И да Те (F#)хваля аз завина(Hm)ги.

(Hm)Искам от Твойта лю(F#)бов, искам от Твоята (Hm)милост.

11. Когато бях във плен

2

(Gm)Когато бях във плен Ти ме из(F)бави, Татко мой

(Dm)И Си ме обгърнал с любов(Gm)та Си

(Gm)Отвори очите ми, за да Те (F)видя, Господи

По(Dm)маза ме със мир и любов(Gm)та Си

2

(Gm)Не мога да живея, Царю (F)без да Си до мен

Без (Dm)Твоята любов вътре в (Gm)мен

(Gm)Не искам да вървя напред без (F)Твойта топлина

(Dm)Няма смисъл, Господи без (Gm)Теб

(Gm)Ти Си живот, Ти Си лю(F)бов

И няма (Dm)друг като (Gm)Теб

12. Зная какво ти чувстваш

(C)Зная какво ти (Dm)чувстваш, Аз (G)виждам твоя ст(C)рах,

обърканите (Dm)чувства във (G)твоето сър(C)це.(C7)

(F)Но искам ти да з(G)наеш, че (Em)нямат стойност (Am)те.

Не мис(Dm)ли за това, за(G)щото Аз никога не ще те ос(C)тавя!(C7)

Припев:

Жи(F)вотът, който (G)Съм ти дал, не (Em)могат ти от(Am)не.

По(Dm)ложил Съм пе(G)чатът Си във (C)те(C7)б!

(F)Святият Ми (G)Дух ти (Em)дава сила (Am)днес

Без(Dm)силен е све(G)тът около (C)теб.

(C)Аз Съм ти прос(Dm)тил за (G)всички грехо(C)ве!

Не спирай да ме (Dm)следваш, не (G)се страхувай (C)ти!(C7)

(F)Аз ще бъда със (G)тебе във (Em)твоите де(Am)ла.

Не мис(Dm)ли за това, за(G)щото Аз никога не ще те ос(C)тавя!(C7)

Припев:

Жи(F)вотът, който (G)Съм ти дал, не (Em)могат ти от(Am)не.

По(Dm)ложил Съм пе(G)чатът Си във (C)те(C7)б!

(F)Святият Ми (G)Дух ти (Em)дава сила (Am)днес

Без(Dm)силен е све(G)тът около (C)теб.

(C)Не спирай да пок(Dm)азваш (G)Моята люб(C)ов.

Аз ще бъда със (Dm)тебе във (G)твоите де(C)ла.(C7)

(F)Може да постр(G)адаш във (Em)битката с гре(Am)ха,

но не мис(Dm)ли за това, за(G)щото Аз никога не ще те ос(C)тавя!(C7)

Припев:

Жи(F)вотът, който (G)Съм ти дал, не (Em)могат ти от(Am)не.

По(Dm)ложил Съм пе(G)чатът Си във (C)те(C7)б!

(F)Святият Ми (G)Дух ти (Em)дава сила (Am)днес

Без(Dm)силен е све(G)тът около (C)теб.(Am)

Без(Dm)силен е све(G)тът около (C)те(Am)б.

Без(Dm)силен е све(G)тът около (C)теб.

13. О, Молитва!

(Em)О, Молитва! О, Мо(Am)литва!

Нам да(Em)рена (H)от От(Em)ца!

(Em)В страшни дни тук и всред (Am)битки

мен ос(Em)таваш (H)ти са(Em)ма!(E)

Ден и (Am)нощ не съм аз (D)спал на ко(G)лене съм сто(C)ял,

духом (Am)разго(H)варяйки с Хрис(Em)та.(E)

О, Мо(Am)литва ти са(D)ма ме из(G)дигаш в небе(C)са,

помог(Am)ни и (H)сила дай се(Em)га!


(Em)Вън бушува вятър (Am)леден,

сняг и (Em)скреж се (H)блъскат с (Em)яд.

(Em)И в сърце ми буря (Am)вее -

тъмни(Em)на от (H)целий (Em)свят.(E)

Но в пръст(Am)та се аз сми(D)рих

и в скръб(G)та си се мо(C)лих,

към Хрис(Am)та из(H)дигайки гла(Em)са:(E)

"О, Мой (Am)Боже знаеш (D)все как те(G)жи ми на сър(C)це!

Само (Am)реч ка(H)жи - ще съм бла(Em)жен!"


(Em)Много търсят лек жи(Am)вот тук,

търсят (Em)щасти(H)е на(Em)вред.

(Em)Тъй и аз бях и меч(Am)таех

за щаст(Em)ливи, (H)славни (Em)дни.(E)

За ед(Am)но сега го(D)ря - за да (G)чувствам аз всег(C)да

Твоя(Am)та це(H)лителна ръ(Em)ка, (E)

на пле(Am)щи ми да ле(D)жи и в жи(G)тейските скър(C)би

нежно (Am)да ме (H)радва и те(Em)ши!

(Em)О, Молитва! О, Мо(Am)литва!

В благо(Em)дарност (H)аз го(Em)ря!

(Em)И прославям Твойта (Am)сила,

Твои(Em)те дъл(H)бочи(Em)ни.(E)

О, Мо(Am)литва ти ед(D)на мен во(G)дителка в нощ(C)та,

щом у(Am)нил в бор(H)бата падам (Em)аз - (E)

от не(Am)бе те чува (D)Бог, Ти ме (G)вдигаш в свят ви(C)сок -

радост (Am)чудна (H)даваш ми в тоз (Em)час!

14. Боже само в Тебе

1. (Dm)Боже само в (C)Тебе жи(A)вот намирам (Dm)аз,

уве(F)рение ми (C)даваш в този (Dm)час.

Ти ме обнов(C)яваш, щаст(A)лив ме правиш (Dm)Ти.

(F)Рани изцел(C)яваш и ду(Dm)ши.

Пр.: В Твойта (F)ласка приют(C)и ме

2

Моя (A)крепост Ти бъд(Dm)и

и по (F)пътя си вод(C)и ме Госпо(Dm)ди

2. (Dm)Боже само в (C)Тебе, в (A)Твоето присъстви(Dm)е

(F)имам пълна (C)радост и по(Dm)кой.

В безпътица се (C)лутах, но (A)всичко ми прос(Dm)ти.

Не(F)верен бях, ост(C)ана верен (Dm)Ти.

Пр.: В Твойта (F)ласка приют(C)и ме

2

Моя (A)крепост Ти бъд(Dm)и

и по (F)пътя си вод(C)и ме Госпо(Dm)ди

3. (Dm)Боже само в (C)двете про(A)тегнати с любов ръ(Dm)це

да(F)леч от мен ост(C)ават страхо(Dm)ве.

Мойте скърби и трев(C)оги по(A)несъл си на кръста (Dm)где

(F)разпнат бе за м(C)ойте грехо(Dm)ве.

Пр.: В Твойта (F)ласка приют(C)и ме

2

Моя (A)крепост Ти бъд(Dm)и

и по (F)пътя си вод(C)и ме Госпо(Dm)ди

15. Христос е смисъл на живота ми

1. (D)Христос е смисъл на живота (A)ми

и придо(G)бивка (A)неговия (D)път!

2

Тук няма (D7)мир, покой освен във (G)този път за мен –

Христос е (D)смисъл (A)на живота (D)ми!

2. (D)Сърцето ми бе пълно с грях и (A)срам,

но се о(G)бърна (A)скоро в Божий (D)храм.

2

Измито (D7)бе щом чух веста на (G)Господа в кръвта -

Христос е (D)смисъл (A)на живота (D)ми!

3. (D)Не знам все още някои не(A)ща,

но знам, че (G)Моят (A)Всемогъщ Ба(D)ща

2

миг щом с кръв(D7)та си ме покри гре(G)хът ми Той оми -

Христос е с(D)мисъл (A)на живота (D)ми!

16. Сила моя и песен моя е Господ

2

(Hm)Сила моя и (D)песен моя (Hm)е Гос(D)под

и (Em)Той ми стана из(G)бавител

и (F#)Той ми стана из(Hm)бавител

(G)Сила моя и песен моя (Hm)е Гос(D)под

2

и (Em)Той ми стана из(G)бавител

и (F#)Той ми стана из(Hm)бавител

(Hm)Хвалете (D)Господа (Hm)всички на(D)роди

(Em)Славосло(G)вете Го (F#)всички племе(Hm)на

(Hm)Защото (D)милостта Му към (Hm)нас е го(D)ляма

и (Em)верността Гос(G)подна (F#)трае до ве(Hm)ка.

(G)Хвалете Господа (Hm)всички на(D)роди

(Em)Славосло(G)вете Го (F#)всички племе(Hm)на

2

(G)Защото милостта Му към (Hm)нас е го(D)ляма

и (Em)верността Гос(G)подна (F#)трае до ве(Hm)ка.

Алилу(F#)я! А(Hm)мин!

17. ГОСПОД Е СКАЛА МОЯ

(Em)Господ е скала моя. Крепост моя, Избавител.

(D)Бог е канара моя, на Когото се надявам (Em)аз.

Висока моя кула. Щит мой и Прибежище.

(D)Рог на избавление. Спасител мой, завина(Em)ги.

Аз към (D)Тебе ще из(Em)викам! Само (D)Тебе ще (Em)хваля!

Аз на (D)Тебе ще (Em)пея и (D)Ти ще ме спа(Em)сиш. /2

18. Боже мой, аз искам да пия от Теб

(Hm)Боже мой, аз (G)искам да пия от (D)Те-e-e-(A)-eб  

(Hm)Боже мой, аз (G)искам да ходя със (A)Теб

(Hm)Искам да (G)бъдеш приятел (A)мой

(Hm)Искам (G)да живея за (A)Теб

 

Ти Си моя (Hm)Бо-o-o-(G)-oг

2

Ти Си моя (D)Ца-a-a-(A)-aр

Живея за (Hm)Те-e-e-(G)-eб

Ще Те (D)следвам завина(A)ги  / за край:  завина(Hm)ги

19. Ти Си истински живот

 

(Em)Ти Си истински жи(C)во(Em)т

Ти Си истинска лю(C)бо(Em)в

Пленяваш моето сър(D)це

Аз искам повече от (Em)Теб

 

(C)И преди (G)всичко

Аз (D)искам да съм с Тебе, мой И(Em)сусе

Да (C)пия от (Em)Теб

Да (C)виждам Твоето лице

Да (D)чувствам Твоето сърце

 

Аз (Em)искам да съм с Теб

О(C)бичам Те, И(D)сусе    / за край: (Em)

20. Пада хомота

 

1. (Em)ДУХЪТ НА ГОСПОДА ЙЕХОВА Е ВЪРХУ (C)МЕН

ПО(D)МАЗАЛ МЕ Е ДА БЛАГО(Hm)ВЕСТВАМ НА БЕДНИ(Em)ТЕ

(Em)ИЗПРАТИЛ МЕ Е ДА ПРОГЛАСЯ ОС(C)ВОБОЖДЕНИЕ

НА (D)ПЛЕННИЦИТЕ И ПРО(Hm)ГЛЕЖДАНЕ НА СЛЕПИ(Em)ТЕ

Припев:

(Em)ПАДА ХОМОТА, ПАДА

ПОРАДИ (C)ПОМАЗАНИЕТО ТИ СТРО(Em)ШАВА СЕ

2. (Em)ДУХЪТ НА ГОСПОДА ЙЕХОВА Е ВЪРХУ (C)МЕН

ДА (D)ПУСНА УГНЕТЕНИ(Hm)ТЕ НА СВОБО(Em)ДА

(Em)ДА ПРОГЛАСЯ ГОСПОДНИЯТ ЮБИ(C)ЛЕЙ

И (D)БЛАГОВОЛЕНИ(Hm)ЕТО НА ГОСПО(Em)ДА

Припев:

(Em)ПАДА ХОМОТА, ПАДА

ПОРАДИ (C)ПОМАЗАНИЕТО ТИ СТРО(Em)ШАВА СЕ

3. (Em)ТОВАРЪТ ЩЕ СЕ ВДИГНЕ ОТ ПЛЕ(C)ЩИТЕ ТИ

ХО(D)МОТЪТ ЩЕ ПАДНЕ (Hm)И ЩЕ СЕ СТРО(Em)ШИ

(Em)ЩЕ СЕ СТРОШИ ПОРАДИ ПОМА(C)ЗАНИЕТО ТИ

КО(D)ГАТО ХВАЛИШ И ИЗ(Hm)ДИГАШ ИМЕТО НА (Em)ГОСПОДА.

Припев:

(Em)ПАДА ХОМОТА, ПАДА

ПОРАДИ (C)ПОМАЗАНИЕТО ТИ СТРО(Em)ШАВА СЕ

21. ЩЕ ИЗВИКАМ АЗ КЪМ ТЕБЕ

 

(G)Ако някой вярва в (Em)Мене,

Реки от жива во(Hm)да ще потекат

От утробата (C)му (D)- Така казва (G)Бог.

 

(G)Ще извикам аз към Тебе

и Ти ще ми отго(Am)вориш аз знам

Ще ми покажеш ве(D)лики неща,

неща, които аз не (G)зна-a-a(D)aм.

Ще извикам аз към (G)Тебе

и Ти ще ми отго(Am)вориш аз знам

Ще ми покажеш ве(D)лики неща,

неща, които аз не (G)знам.

 

(G)Да възлюбиш Госпо(Em)да Твоят Бог

със цялото си сър(Hm)це и душа

Със всичкия си (C)ум и сила (D)- Така казва (G)Бог

 

(G)Ще извикам аз към Тебе

и Ти ще ми отго(Am)вориш аз знам

Ще ми покажеш ве(D)лики неща,

неща, които аз не (G)зна-a-a(D)aм.

Ще извикам аз към (G)Тебе

и Ти ще ми отго(Am)вориш аз знам

Ще ми покажеш ве(D)лики неща,

неща, които аз не (G)знам.

22. Тази вечер /сутрин/ искам

(D)Тази вечер /сутрин/ (Hm)искам (Em)нещо да Ти дам,

(A)но какво да бъде аз не (D)зна(A)м.

(D)Всичко що е в (Hm)мене, (Em)всичко на света -

(A)чудесата на небето (D)Твои са.(D7)

Ти дой(G)де и (A)даде сър(D)цето Си.(D7)

Ти дой(G)де и (A)даде до(D)ри живота (D7)Си.

Ти дой(G)де и (A)даде (F#m)нов живот на (Hm)всеки

Ти дой(Em)де и (A)даде сър(D)цето Си.

(D)Словото Ти (Hm)учи да (Em)бъдем като Теб.

Най-(A)малкото да бъдем верни

слу(D)ги с любов на (D7)всеки човек.

(D)Тази вечер /сутрин/ (Hm)искам (Em)нещо да ти дам,

(A)но какво да бъде аз вече (D)знам:(D7)

Аз ще (G)дойда и (A)ще ти дам сър(D)цето си.(D7)

Аз ще (G)дойда и (A)ще ти дам до(D)ри живота (D7)си.

Аз ще (G)дойда и (A)ще прекарам (F#m)вечността със (Hm)Тебе.

Аз ще (Em)дойда и (A)ще ти дам сър(D)цето си. (D7)

Аз до(G)шъл съм и (A)давам Ти сър(D)цето си.(D7)

Аз до(G)шъл съм и (A)давам ти се(D)га живота (D7)си.

Аз до(G)шъл съм, за (A)да прекарам (F#m)вечността със (Hm)Тебе.

Аз (Em)дошъл съм и (A)дадох ти сър(D)цето си.

23. Обичам Те Исусе

1. (Em)Благословения изливаш от не(Am)бето

Изпълваш (D)нашите сърца със лю(G)бов(C)

Ти даваш мир, на(Em)дежда във жи(Am)вота

Ти Си Е(H)динствен Спасителю Хрис(Em)те

2

Пр.: (Em)Обичам Те Ис(Am)усе(D) само Теб си (G)и(Em)мам

не мога аз без (Am)Тебе, без (H)Тебе да жи(Em)вея

2. (Em)Благодаря Ти за любовта го(Am)ляма,

за милос(D)тта Ти, към твоите ча(G)да.(C)

Аз ще Ти служа до (Em)края на жи(Am)вота.

Благода(H)ря Ти, че Ти си ме изб(Em)рал.

2

Пр.: (Em)Обичам Те Ис(Am)усе(D) само Теб си (G)и(Em)мам

не мога аз без (Am)Тебе, без (H)Тебе да жи(Em)вея

24. Святи Душе Ти Си тук

(G)Святи Душе Ти Си тук „Доб(D)ре до(C)шъл“

Святи (D)Душе Ти Си тук „Доб(C)ре до(G)шъл“

(G)Надежда и блаженство, най-б(D)лагодатна (C)цел,

Ти Си (D)тук „Доб(D7)ре до(G)шъл“.

(G)Святи Душе Ти живееш във (D)този (C)храм

Святи (D)Душе Ти живееш във (C)този (G)храм

(G)Молитви и хваления се (D)чуват вече (C)там

Ти жи(D)вееш във (D7)Този (G)храм.

(G)Святи Душе, ето мое(D)то сър(C)це

Святи (D)Душе, ето мое(C)то сър(G)це

(G)то плува като кораб във (D)Твоето мо(C)ре

ето (D)мое(D7)то сър(G)це.

25. Даваме ти почит

(C)Даваме Ти почит, чест и (Am)слава

Из(Dm)дигаме ръ(G)це към Теб,

Обича(F)ме Те, Татко (G)наш

Велик Си (C)Ти, Чудеса извършваш (Am)Ти

Няма никой като (F)Т(Dm)еб

Няма (G)никой като Теб

Велик Си (C)Ти, Чудеса извършваш (Am)Ти

Няма никой като (F)Т(Dm)еб

Няма (G)никой като (C)Теб

Ти Си Е(Am)динствен

Няма (F)никой (G)като (C)Теб

26. Чувстваш ли се сам в света

(D)Чувстваш ли се (Hm)сам в света (G)потър(A)си Хрис(D)та /2

Припев:

Аз Съм със (G)вас всеки (A)ден

Аз Съм със (D)вас всеки (Hm)ден

Аз Съм със (G)вас всеки (A)ден казва И(D)су-у-(D7)ус

Аз Съм със (G)вас всеки (A)ден

Аз Съм със (D)вас всеки (Hm)ден

Аз Съм със (G)вас всеки (A)ден казва И(D)су-(D4)ус

(D)Във беда из(Hm)паднеш ли (G)Бог ще (A)те спа(D)си /2

Припев:...

(D)Ако имаш (Hm)трудности (G)знай, че (A)сам не (D)си /2

Припев:...

27. ХРИСТЕ, АЗ СЪМ ИНСТРУМЕНТ

(D)ХРИСТЕ, АЗ СЪМ ИНСТРУМЕНТ, НАСТРОЕН ЗА СЛАВА

НА ТВОЕТО ИМЕ ДОБ(Em)РО!

ЩЕ (A)ПЕЯ ТЪЙ, КАКТО НА ТЕБ ПОДОБАВА,

СКРИТ (G)НЕЖНО ПОД (A)ТВОЙТО КРИ(D)ЛО!

(D)ХРИСТЕ, АЗ ЩЕ ПЕЯ ПРЕКРАСНАТА ПЕСЕН

ЗА ТВОЯТА НЕЖНА ЛЮ(Em)БОВ!

ЖИ(A)ВОТЪТ МИ ЗЕМЕН ЩЕ БЪДЕ ЧУДЕСЕН,

ЗА(G)ЩОТО ЧУХ (A)ТВОЯ МИЛ (D)ЗОВ.

(D)ХРИСТЕ, НЕКА ЕКНЕ СИМФОНИЯ ДИВНА

ОТ ВСИЧКИ СПАСЕНИ СЪР(Em)ЦА!

И (A)НЕКА ЗЕМЯТА ДА СТАНЕ ГРАДИНА

С У(G)ХАЙНИ НЕ(A)БЕСНИ ЦВЕ(D)ТЯ!

(D)О, СЛАВА И ПОЧИТ, НА ТЕБЕ, ИСУСЕ!

ТИ СЛЪНЦЕ ЗА НАС СИ И (Em)ДЪЖД!

ПОС(A)ЛЕДНАТА ВЕЧЕР ДОРИ ДА СЕ СПУСНЕ

ЩЕ С(G)ТИГНЕМ ДО (A)ВЕЧНИЯ В(D)РЪХ!

28. ДУШАТА МИ ВЪЗДИГА ТЕБ

(D)ДУШАТА (F#m)МИ ВЪЗДИГА (Hm)ТЕБ

И (G)МОЯТ ДУХ СЕ (D)РАДВА ВЪВ (Em)ТЕБЕ И(A)СУСЕ

ЗА(D)ЩОТО (F#m)ТИ ИЗКУПИ (Hm)МЕ

С БО(G)ЖЕСТВЕ(A)НА ЛЮ(D)БОВ

СВЯТ СИ, ОТЧЕ (Em)СВЯТ СИ

ЦАР ВЕ(G)ЛИК НА ЦА(A)РЕТЕ ОТЧЕ (G)СВЯТ (D)СИ

СВЯТ СИ, ОТЧЕ (Em)СВЯТ СИ

ЦАР ВЕ(G)ЛИК НА ЦА(A)РЕТЕ БОГ СВЯТ СИ (D)ТИ

29. ДЪРЗОСТЕН И СМЕЛ

2

(Dm)ДЪРЗОСТЕН И СМЕЛ И НАСЪР(A)ЧЕН БЪДИ,

И СИЛЕН В ГОСПОДА, И СИЛЕН В (Dm)ГОСПОДА!

2

НЕ (Gm)СЕ СТРАХУВАЙ (C)ТИ, НО ЗНАЙ НЕ(F)БЕСНИЯТ БА(Dm)ЩА

НЕ (Gm)ТЕ ОСТАВЯ (A)НИКОГА, ВЪР(A7)ВИ С ТЕБ ВСЯКО(Dm)ГА.

(Dm)ИМАМЕ ПОБЕДА, ПОБЕДНА СИЛА,

ИМАМЕ ПОБЕДА В ИМЕТО НА ИСУ(A)СА!

ИМАМЕ ПОБЕДА, ПОБЕДНА СИЛА,

ИМАМЕ ПОБЕДА В ИМЕТО НА ИСУ(Dm)СА!

И ВРАГОВЕТЕ НИКОГА НЯМА ДА (D)НИ УНИЩО(Gm)ЖАТ,

ЗАЩОТО (C)ИМАМЕ ПОБЕДНА (F)СИЛА,

ИМАМЕ ПО(A)БЕДА В ИМЕТО НА ИСУ(Dm)СА! (D)

ЗАЩОТО (Gm)ИМАМЕ (C)ПОБЕДНА (F)СИЛА,

ИМАМЕ ПО(A)БЕДА В ИМЕТО НА ИСУ(Dm)СА!

2

(Dm)ИЗПЪЛНИ СЪРЦЕ МИ ДУШЕ (A)СВЯТИ,

ИЗПЪЛНИ СЪС СИЛАТА СИ (Dm)ТИ!

2

(Gm)ЗАВЛАДЕЙ СЪР(C)ЦЕТО МИ, (F)ЗАВЛА(Dm)ДЕЙ!

(A)ДА ПРИНАДЛЕЖА САМО НА ТЕ(Dm)БЕ!

(Dm)НА БОЖИЯТ ОЛТАР ГОРИ СЕГА СВЯТ (A)ОГЪН.

НА БОЖИЯТ ОЛТАР ГОРИ СЕГА СВЯТ (Dm)ОГЪН.

2

НЕ ЩЕ ГО НИЩО УГА(Gm)СИ, НЕ ЩЕ ГО НИЩО УГА(Dm)СИ,

ОГЪНЯТ СВЯТИ ГО(A)РИ ВЪТРЕ ВЪВ СЪРЦЕТО (Dm)МИ!

2

(Dm)ИЗПЪЛНИ СЪРЦЕ МИ ДУШЕ (A)СВЯТИ,

ИЗПЪЛНИ СЪС СИЛАТА СИ (Dm)ТИ!

2

(Gm)ЗАВЛАДЕЙ СЪР(C)ЦЕТО МИ, (F)ЗАВЛА(Dm)ДЕЙ!

(A)ДА ПРИНАДЛЕЖА САМО НА ТЕ(Dm)БЕ!

(Dm)ЗАСМЕЙ СЕ РАДОСТ БОГ ДА(Gm)РЯВА

2

И (C)СЛАБИТЕ ТОЙ УКРЕ(F)ПЯВА!

СЕ(Dm)ГА ДАЙ ВСИЧКО НА И(A)СУСА!

С ЛЮБОВ ЩЕ НАПРАВЛЯВА ТЕБ В СВЕ(Dm)ТА!

2

(Gm)ПЕЙ СЪРЦЕ ЗА ГОСПО(Dm)ДА

СВОБОДНИ (A)СМЕ НИЙ ВЪВ ХРИС(Dm)ТА!

2

(Dm)ИСУСЕ АЗ ТЕБЕ О(Gm)БИЧАМ

НАЙ-СИЛНО (C)ТЕБ ОБИЧАМ (F)АЗ!

2

АЗ (Gm)ЛЮБЯ ТЕБЕ ХРИСТЕ! АЗ (C)ЛЮБЯ ТЕБЕ ХРИС(F)ТЕ!

НА(Dm)ПИСАНО Е ВЪВ СЪР(A)ЦЕТО МИ:

"ИСУС ХРИСТОС Е МОЙ ГОС(Dm)ПОД!"

2

(Dm)ИЗПЪЛНИ СЪРЦЕ МИ ДУШЕ (A)СВЯТИ,

ИЗПЪЛНИ СЪС СИЛАТА СИ (Dm)ТИ!

2

(Gm)ЗАВЛАДЕЙ СЪР(C)ЦЕТО МИ, (F)ЗАВЛА(Dm)ДЕЙ!

(A)ДА ПРИНАДЛЕЖА САМО НА ТЕ(Dm)БЕ!

30. Бог да пази България

Припев:

(Hm)Бог да пази Бъл(Em)гария, (A)Хора вдигнете ръ(D)це

(Hm)Бог да пази Бъл(Em)гари(F#)я, Хора молете (Hm)се

1. (Hm)Не на икони, на (Еm)идоли

На (A)живия Бог се мо(D)лете

(Hm)Той да ни води по (Em)пътя (F#)си

Хора от него про(Hm)сете

Припев:...

2. (Hm)Свещи сърцата да (Em)станат

(A)Храм да бъдат ду(D)шите ни

(Hm)Не със икони о(Em)киче(F#)ни

А със любов и със (Hm)вяра

Припев:...

3. (Hm)Цялата наша ро(Em)дина

(A)Храм на Бога да (D)стане

С (Hm)благословение (Em)и с лю(F#)бов

Ние в едно да тво(Hm)риме

Припев:

31. Велики и чудесни

(Hm)Велики и чуд(Em)есни (F#)са Твоите де(Hm)ла.

(Hm)Господи, О Б(Em)оже. (F#)Боже Всемог(Hm)ъщи

2

(Hm)Праведни и (G)исти(A)нни са Твойте пъти(D)ща /

Твойте пъти(Hm)ща

Царю на цар(Em)ете. (F#)Цар на веков(Hm)ете.

(Hm)Кой не ще се бо(Em)и (F#)от името Ти (Hm)Господи

(Hm)и да Го просл(Em)ави, (F#)защото Ти си Св(Hm)ят.

(Hm)Понеже всички на(G)ро(A)ди

2

ще дойдат и ще (D)се преклонят пред Т(Hm)еб

защото се яв(Em)иха (F#)Твойте праведни съд(Hm)би.

32. Със Исуса искам да живея

1. (Hm)Със Исуса искам да жи(F#)ве(Hm)я

Само с Него искам да вър(D)вя

Цел и (G)път в живота не на(D)мирам

(F#)Само Той излъчва светли(Hm)на

2. (Hm)Планини, гори, поля, до(F#)ли(Hm)ни

Аз съзирам в Неговата (D)длан

Ако (G)Той не беше мой Во(D)дител

(F#)Аз не бих достигнал Хана(Hm)ан

3. (Hm)Защитава ме когато (F#)стра(Hm)дам

И подслон ми дава всеки (D)ден

Със лю(G)бов ме вдига като (D)падам

(F#)И утеха жива е за (Hm)мен

4. (Hm)Аз при Него искам да по(F#)чи(Hm)вам

Той храна и радост е за (D)мен

С благо(G)дарност всичко Му пре(D)давам

(F#)И всецяло съм освобо(Hm)ден

5. (Hm)Тъмна нощ сега е над зе(F#)мя(Hm)та

Той ни кани със любов и (D)мир

Знам че с (G)Него само ще жи(D)вея

(F#)На небесни, чуден, вечен (Hm)пир

33. ХВАЛИ ГОСПОДА, ДУШЕ МОЯ

(Em)ХВАЛИ ГОСПОДА, (C)ДУШЕ МОЯ!

ЩЕ (D)ХВАЛЯ ГОСПОДА ДО(Em)КАТО ЖИВЕЯ.

ЩЕ ПЕЯ ХВАЛЕНИЕ НА (C)МОЯ БОГ

ДО(H)КАТО СЪЩЕСТ(Em)ВУВАМ.

АЛИ(G)ЛУ(C)Я, (D)ХВАЛЯ ТЕ, (H)ГОСПОДИ!

АЛИ(G)ЛУ(Em)Я, (C)ХВАЛЯ ТЕ, (H)ГОСПО(Em)ДИ!

34. ДА ГО ВЕЛИЧАЕМ

(G)НЕБЕТО ЕХ(G4)ТИ (G)ОТ СЛАВАТА (G4)ТИ

(G)И ЦЕЛИЯТ (Em)СВЯТ ОТ(D)ДАВА (G)ДНЕС НА (C)ТЕБЕ ХВА(D)ЛА

(G)МОРЕ И НЕ(G4)БЕ (G)ЩЕ ПЕЯТ СЪС (G4)ГЛАС

(G)И ВСИЧКО ЩЕ