Posts By: admin

Съдбата е във вашата уста

Второто публично събрание се проведе на 12 май 2008 г. След хвалението и поклонението събранието потече в пророческо помазание и молитва за всеки един от присъстващите в залата.