Posts Categorized: Петър Петров

Пророкувай за живота си, че с душата си ще благославяш Господа през всичките дни на живота си.

Пророкувай за живота си, че с душата си ще благославяш Господа през всичките дни на живота си. Псалм 103:1-5 Пс. 103:1-5 „Давидов псалм. Благославяй, душе моя, Господа, И всичко що… Read more »