Да се заселиш в Светая Светих

Конференцията – 28.02.2009 г.

Конференцията от 28.02.2009 г.

На ново място в присъствието на Бога