Страдание и слава – 12.10.2009 г.

Раздвижи се и нещо ще се раздвижи! – 28.09.2009