Плевелите и Божието семе

Корени на плевелите се вплитат в растението и изсмукват живота му.
Може би и в нашия живот има нещо което ни взима силата.
Плевелите заглушават семето-словото, това са мислите на Господа, които идват в ума ни. Плевелите също са мисли, които правят Божиите мисли неефективни.
Във Филипяни 4:6 се казва „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение“
Мирът на Бога е силен да запази Божието семе в нас и то да даде различен плод.
Стих 9 – „Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас.
Словото може да се вижда – видение.
Да видиш, чуеш и действаш – тогава ще имаш мир, когато действаш според словото на Бога.
Когато чуем лоша вест мирът ни напуска.
Божият мир трябва да бъде арбитър в живота ни.
Тайната да стоя в мира на Бога – „Защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря“ Филипяни 4:11
Стих 19 – Бог да изяви славата си в снабдяването на нуждите ни.

Избери своето стадо

Христос търси да намери стадо.
Бог започва със семейство – първата градивна единица. Място където можеш да си това което си.
Бог попита Каин: „Къде е брат ти?“
Помазанието впечатлява, властта върши работата. Къде са моите приятели? Някой обича ли ме заради мен самия? Живи камъни в дом.
По думата на Господа Петър хвърли мрежата.
Моите овце познават гласа Ми.