Идентичност – 17-08-2009

Канчето на другарчето :-)

Слово и хваление от 20.07.2009 г.

Говорител: п-р Павел Иванов от църква „Дом на Пробив“ – Русе
Хваление: Тима на църква „Дом на Пробив“ – Русе