Канчето на другарчето :-)

Слово и хваление от 20.07.2009 г.

Говорител: п-р Павел Иванов от църква „Дом на Пробив“ – Русе
Хваление: Тима на църква „Дом на Пробив“ – Русе

Слово и хваление от 06.07.2009 г.

Говорители: Христо Кънев и Константин Момчев

Хваление: Таня Момчева