Изпращане и поклонение

Области за развитие на църквата

Проповедта от 27.04.2009 г.

и хвалението

Освобождение

Конференцията от 04.04.2009 г.