Освобождение

Конференцията от 04.04.2009 г.

Изцеление, възстановяване и издигане

П-р Павел Иванов от Русе
Исая 1:3
Духовното състояние на нацията Израел
Има съвършено изцеление и възстановяване за всяка болка, рана и състояние.
Лука 4:18 – изцелението е само за сърцесъкрушените.
Яков 4:8

Да се заселиш в Светая Светих