Кога и Защо Духът на Господа е върху нас?

Евангелизация в с. Голям Извор (20.05.2017 г.)