29.01.2017 – Ключовете на Божието Царство

22.01.2017 – Увереността в сърцето спрямо Бога

Важно послание за 2017 г.