Евангелизация в с. Голям Извор (20.05.2017 г.)

Изразът на доверието ни към Бога

Акценти: