11.12.2016 – Първоначалното учение за Христос – 3 част