Първоначалното учение за Христос – 2-ра част

27.11.2016 – Първоначалното учение за Христос – 1 част