Свидетелството на Бога за мен

26.03.2017 – Повярвай на Христовите думи

19.03.2017 – Смирен или горд пред Бога